RI&E

RI&E Risico-inventarisatie voor veiligheid en gezondheid Een risico-inventarisatie is verplicht voor bedrijven waar werknemers aanwezig zijn. Ook moeten werkgevers in een plan van aanpak aangeven welke maatregelen nodig zijn om veiligheidsrisico’s zoveel als mogelijk te beheersen. In een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden deze zaken schriftelijk vastgelegd. Werkgevers en werknemers werken zo samen aan een veilig en gezond bedrijfsklimaat. Opstellen risico-inventarisatie De omvang en inhoud van de risico-inventarisatie en -evaluatie verschillen van bedrijf tot bedrijf. Zo kan er bijvoorbeeld nadruk liggen op het werken met gevaarlijke stoffen of gevaarlijke machines. Bij andere bedrijven is de inrichting van de werkplek en belasting van rug, nek en schouders van groot belang. Op een klein kantoor kan de risico-inventarisatie slechts uit enkele bladzijden bestaan, met bijvoorbeeld aandacht voor de risico’s van repeterende bewegingen bij beeldschermwerk. Registratieplicht gevaarlijke stoffen Bij het werken met gevaarlijke stoffen is de registratie van álle stoffen waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld altijd onderdeel van de risico-inventarisatie. In ieder geval moet worden vastgelegd wat de naam van de stof is, de gevaren van de stof en de mate en duur van blootstelling aan de stof. Voor bepaalde stoffen gelden aanvullende eisen voor de registratie. Het Arbobesluit bevat voor een aantal onderwerpen nadere inventarisatie- en evaluatievoorschriften voor risico’s die zich in specifieke arbeidssituaties voordoen. Deze voorschriften vloeien allemaal voort uit Europese richtlijnen. De werkgever is verplicht deze voorschriften op te volgen. Risico-inventarisatie actueel houden Als de arbeidsomstandigheden in het bedrijf veranderen, moet ook de risico-inventarisatie en -evaluatie worden aangepast. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, een uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers. Een risico-inventarisatie en -evaluatie dient altijd actueel te zijn. Specialist in risico-inventarisatie en veiligheidsadvies First Aid Service is gespecialiseerd in het uitvoeren van risico-inventarisaties en het opstellen van veiligheidsadvies op maat. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.