VCA

VCA-cursus voor basisveiligheid De VCA-cursus basisveiligheid is er op gericht medewerkers zo veilig mogelijk te laten werken. In bepaalde beroepen is een VCA-certificaat verplicht. Doelgroep VCA-cursus De VCA-cursus basisveiligheid is bestemd voor medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn in onder andere de bouw, aannemerij, (petro-) chemische industrie, metaal, elektro, transport en logistiek. VCA-cursus cursusinhoud De VCA-cursus basisveiligheid geeft uw medewerkers inzicht in het begrip veiligheid. De VCA-cursus laat zien wat achterliggende oorzaken kunnen zijn van ongevallen. Verantwoordelijkheden, werken met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn onder andere onderwerpen van de VCA cursus basisveiligheid. De VCA-cursus benadrukt de voordelen van werken onder veilige omstandigheden. Aansluitend aan de VCA cursus basisveiligheid wordt het VCA examen afgenomen. Bij goed gevolg ontvangen de geslaagde deelnemers het persoonscertificaat voor de VCA cursus basisveiligheid. Dit VCA certificaat is tien jaar geldig. Aanbod in veiligheidscursussen Bij First Aid Service kunt u niet alleen terecht voor een VCA-cursus, maar ook voor een EHBO cursus, een kinder EHBO-cursus, een BHV-cursus en andere cursussen/ opleidingen op het gebied van veiligheid.