Onderhoud en keuren van materialen

Onderhoud en keuren van materialen Keuren van brandblussers Kleine blusmiddelen, zoals brandblussers en brandslanghaspels, vallen onder de REOB, de Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen. Deze blusmiddelen moeten minstens één keer per jaar worden gekeurd door een REOB erkend bedrijf, zoals First Aid Service. Voor brandslanghaspels geldt daarbij ook een verplichting tot uitgebreide controle eens in de vijf jaar. Voor brandblussers geldt dat ze bovendien eens in de 5 of 10 jaar (afhankelijk van aard van de brandblussers) uitgebreid onderhouden/gereviseerd moeten worden. Controle en onderhoud van EHBO en BHV-materialen EHBO-materialen en BHV-materialen moeten periodiek gecontroleerd en onderhouden worden. Na gebruik moet de inhoud van een verbanddoos weer op peil worden gebracht. Vaak gebeurt dit niet meteen en wordt het later vergeten. Om te voorkomen dat de hulpverleners misgrijpen als er echt iets gebeurt, zorgt First Aid Service desgewenst voor periodieke controle en onderhoud van uw veiligheidsmiddelen. U kunt First Aid Service eenmalig inschakelen voor controle van uw EHBO-middelen en BHV-middelen maar u kunt er ook voor kiezen een onderhoudscontract af te sluiten, waarbij we jaarlijks of tweejaarlijks uw veiligheidsmaterialen onderhouden.